Κατοχύρωση domain name

Κατοχύρωση domain name Πως να κατοχυρώσετε ένα domain name και πως να το ρυθμίσετε Όλα για μια web παρουσίαση ξεκινάνε από την κατοχύρωση domain name. Αυτό είναι το διαδικτυακό σας όνομα – η ταυτότητά σας. Το domain name είναι η λέξη-φράση που θα πληκτρολογούνε στον browser τους και θα σας βρίσκουνε. Πίσω απ’αυτό το “απλό […]

Read More »