Τι είναι το VPS Hosting και η διαφορά του με dedicated servers.

Τι είναι το VPS Hosting και η διαφορά του με dedicated servers.   Στην φιλοξενία ιστοσελίδων ( web hosting ) υπάρχουν διάφοροι τύποι φιλοξενίας, ανάλογα με τις ανάγκες της ιστοσελίδας σας. Όλες οι ιστοσελίδες, όταν πρόκειται για κάτι τελείως καινούργιο χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί η μελλοντική του ανάπτυξη, ξεκινάνε από το shared hosting. Εκεί […]

Read More »