Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε βασικές λειτουργίες του Cpanel και πως μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε μερικά, συνηθισμένα και αναγκαία πράγματα.

Το Cpanel είναι το κορυφαίο web hosting panel στην αγορά και το πιο εύκολο για τον entry χρήστη.

Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία emails :

Θα συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου cpanel (συνήθως yourdomain.gr/cpanel – όπου yourdomain.gr το domain που έχετε) και θα βάλετε τα στοιχεία εισόδου. Στην αρχική οθόνη θα επιλέξετε email accounts(συνήθως το δεύτερο πλέγμα επιλογών)

Εκεί θα συμπληρώσετε το email που θέλετε να δημιουργήσετε με βάση το domain σας – π.χ. info@yourdomain.gr

Εαν θέλετε να σετάρετε τα emails σας σε ένα τρίτο πρόγραμμα(π.χ. outlook) θα βάλετε ως διακομιστές το mail.yourdomain.gr, username το email@yourdomain.gr (όπου email το email που φτιάξατε π.χ. info@yourdomain.gr) και θα έχετε πρόσβαση από παντού.

Στις ρυθμίσεις του email στο cPanel μπορείτε να ρυθμίσετε και να οριοθετήσετε το όριο που θα χρησιμοποιει ο κάθε λογαριασμός σε mbyte από τον δίσκο.

Μπορείτε να έχετε και web πρόσβαση στα emails σας από την επιλογή “Web mail” στην αρχική του cPanel (δίπλα από εκεί που δημιουργήσατε το λογαριασμό)

Filemanager:

Στον Filemanager μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα σας τα αρχεία, να τα τροποποιήσετε και να ανεβάσετε τα δικά σας αρχεία. Πηγαίνετε στην αρχική σελίδα του πίνακα ελέγχου και έπειτα επιλέγετε το εικονίδιο “FileManager”. Στους φακέλους που σας ανοίγει, πηγαίνετε στην διαδρομή public_html  – έκει ότι ανεβάσετε φαίνεται live όταν πληκτρολογείτε www.yourdomain.gr

Προσθήκη δεύτερου domain:

Εαν ο πάροχός σας και το πακέτο φιλοξενίας που έχετε επιλέξει το επιτρέπει, μπορείτε να προσθέσετε έξτρα domain στο πακέτο φιλοξενίας σας(yourdomain2.gr). Αυτό το domain μπορείτε να έχει ξεχωριστά αρχεία με τελείως διαφορετικό site ή να δείχνει στο ήδη υπάρχον website. Εαν πρόκειται για ξεχωριστό site, το προσθέτετε ως “Addon Domain” – είναι επιλογή στον πίνακα των “Domains”. Εαν θέλετε να “βλέπει” το ήδη υπάρχων website σας, θα το προσθέσετε ως “Parked Domain”

Στατιστικά ιστοσελίδας:

Συνήθως το web hosting πακέτο σας έχει κάποια προγράμματα για στατιστικά εγκατεστημένα. Για να το δείτε, πηγαίνετε στην επιλογή “Logs” από την αρχική εμφάνιση του Cpanel. Εκεί θα υπάρχουν κάποια πρόγραμμα στατιστικών(awstats, webalizer,κ.ο.κ.). Ανοίγετε το επιθυμητό πρόγραμμα στατιστικών και είστε μπροστά στα αναλυτικά στατιστικά της ιστοσελίδας σας.

Mysql βάσεις δεδομένων:

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσετε τις βάσεις δεδομένων που χρειάζεστε για τις ιστοσελίδες σας, χωρίς γνώσεις mysql ή phpmyadmin. Πηγαίνετε στην επιλογή “Mysql Databases” και έπειτα δημιουργείτε εκεί την επιθυμητή βάση δεδομένων. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί να φτιάξετε και έναν χρήστη (μέσα στο mysql databases) ο οποίος θα έχει “δικαιώματα” πάνω στη βάση που φτιάξατε.

Αλλαγή κωδικού cPanel:

Εαν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου στο cPanel, συνδέεστε στο πίνακα ελέγχου και πηγαίνετε στην επιλογή “Change Password” – συνήθως πάνω πάνω. Εκεί πληκτρολογείτε τον παλιό κωδικό και τον επιθυμητό νέο (2 φορές). Εαν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον web hosting πάροχό σας.